Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2016  

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

 

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018, textová časť (zobrazí sa v novom okne)

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018, tabuľková časť (zobrazí sa v novom okne)

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín