Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  

ROK 2016

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018, schválený uznesením č. 336 na MsZ dňa 16.12.2015

  Rozpočtový harmonogram na rok 2016 (zobrazí sa v novom okne)

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2018, schválená uznesením č. 370 na MsZ dňa 21.7.2016 (zobrazí sa v novom okne)

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, schválená uznesením č. 378 na MsZ dňa 17.2.2016

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, schválená uznesením č. 459 na MsZ dňa 30.3.2016

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, schválená uznesením č. 506 na MsZ dňa 27.4.2016

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, schválená uznesením č. 551 na MsZ dňa 8.6.2016

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, schválená uznesením č. 599 na MsZ dňa 6.7.2016

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, schválená uznesením č. 639 na MsZ dňa 4.8.2016, (zobrazí sa v novom okne)

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, schválená uznesením č. 645 na MsZ dňa 28.9.2016

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, schválená uznesením č. 700  na MsZ dňa 2.11.2016

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, schválená uznesením č. 723 na MsZ dňa 14.12.2016

  Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016, schválená uznesením č. 649 na MsZ dňa 28.9.2016

  Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2016, (zobrazí sa v novom okne)

  Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016,  schválený uznesením č. 870 na MsZ 10.5.2017 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín