Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2015  

November

Pondelok 2. 11. 2015

 • Pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Stretnutie so zdravotnými sestrami z Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru a prednostom mestského úradu k rozpočtu na rok 2016
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Pondelok 9. 11. 2015

 • Pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 10. 11. 2015

 • Pracovné stretnutie k projektu
 • Účasť na TREND konferencii Top Manažment 2015 v Bratislave
 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Účasť na slávnostnom vyhlásení TREND TOP 2015

Streda 11. 11. 2015

 • Účasť na pracovnom stretnutí vedenia SOŠ Dubnica nad Váhom a predstaviteľov najvýznamnejších zamestnávateľov regiónu z oblasti strojárstva a elektrotechniky
 • Účasť na pietnej spomienke obetiam vojen a ozbrojeného násilia
 • Pracovná porada s riaditeľom MHSL
 • Účasť na slávnostnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých, Prvej základnej organizácie č.17
 • Účasť na diskusii série HNregióny
 • Účasť na tradičnom posedení s jubilantmi Klubu dôchodcov Opatová

 

Štvrtok 12. 11. 2015

 • Čerpanie dovolenky

 

Piatok 13. 11. 2015

 •  Čerpanie dovolenky

 

Pondelok 16. 11. 2015

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada s investičným oddelením
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu na rok 2016

Utorok 17. 11. 2015

 • Účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti výročia 17. novembra 1989

Streda 18. 11. 2015

 • Pracovné stretnutie k hromadnej doprave
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 19.11.2015

 • Štatutárny kontrolný deň spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. v Bratislave
 • Pracovné rokovanie s konateľom akciovej spoločnosti
 • Účasť na podujatí Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene

Piatok 20. 11. 2015

 • Stretnutie s občanmi pri príležitosti životného jubilea
 • Mimoriadne zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
 • Účasť na zasadnutí Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trenčianskeho kraja
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Pondelok 23. 11. 2015

 • Návšteva partnerského mesta Cran Gevrier, Francúzsko

Utorok 24.11.2015

 • Návšteva partnerského mesta Cran Gevrier, Francúzsko

 

Streda 25.11.2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Porada primátora s vedúcimi útvarov

 

Štvrtok 26.11.2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • Pracovný obed na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ohľadne spolupráce samospráv a predsedníctva Rady EÚ
 • Účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

 

Piatok 27.11.2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Vyjadrenie pre média
 • Zasadnutie krízového štábu k mostu v Opatovej
 • Pracovné stretnutie s viceprezidentom SZĽH

 

Pondelok 30.11.2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie k rozpočtu na rok 2016
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín