Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar dopravy

 

Meno

Kontakt
Ing. Róbert Hartmann

vedúci útvaru

mobil: 0902 911 027

Ing. Katarína Sládková

referent pre dopravu

tel.:  032/6504 421

mobil: 0902 911 754

Ing. Miloš Minarech

referent pre dopravu

tel.:  032/6504 421

mobil: 0911 041 811

Ing. Slavomíra Gáborová

referent pre dopravu 

tel.: 032/6504 421

mobil: 0902 911 747

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín