Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na prenájom nehnuteľnosti - Obchodné stánky v podchode pre peších Tatrapassage


Mesto Trenčín oznamuje, že na vyhlásenú verejnú obchodnú súťaž nebola doručená žiadna cenová ponuka.


Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín