Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na predaj nehnuteľnosti - Garáž na Ul. Rybárska v Trenčíne.

Mesto Trenčín oznamuje, že na vyhlásenú verejnú obchodnú súťaž nebola doručená žiadna cenová ponuka.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín