Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2015  

Október

Pondelok 5. 10. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

 

Utorok 6. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Pracovné rokovanie TVK, a.s.

Streda 7. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie k pripravovanej návšteve partnerského mesta Cran Gevrier
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne

 

Štvrtok 8. 10. 2015

 • Pracovné rokovanie k postupu riešenia mimoriadnej situácie havarijného stavu mostného objektu MO 61-061 Trenčín – Opatová
 • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru
 • Pracovné rokovanie o pripravovanom Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín

Piatok 9. 10. 2015

 • Rozhovor pre Denník N
 • Stretnutie s právnym zástupcom
 • Stretnutie k návšteve partnerského mesta Cran Gevrier
 • Účasť na posedení jubilantov Klubu dôchodcov ul.28. októbra pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Pondelok 12. 10. 2015

 

 • Účasť na stretnutí „Jubilanti 2015“ Združenia kresťanských seniorov Slovenska, Klub Trenčín-mesto
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu mesta na rok 2016
 • Účasť na slávnostnej schôdzi ZO JDS 01 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

 

Utorok 13. 10. 2015

 

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na slávnostnom otvorení veľtrhu ELO SYS
 • Rozhovor pre týždenník TREND

 

Streda 14. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Zasadnutie Rady starších
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla

 

Štvrtok 15. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie s novým riaditeľom Johnson Controls
 • Predstavenstvo spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate

 

Piatok 16. 10. 2015

 • Služobná cesta, Podbanské

 

Pondelok 19. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie k investičným akciám v meste
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Účasť na vyhodnotení florbalového turnaja žiakov 5.- 9. ročníka základných škôl Trenčín Florbal Cup 2015
 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 20. 10. 2015

 • Rozhovor pre médiá
 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru, prednostom mestského úradu a zástupcom primátora k rozpočtu mesta na rok 2016
 • Pracovné stretnutia s poslancami mestského zastupiteľstva

 

Streda 21. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru, prednostom mestského úradu a zástupcom primátora k rozpočtu mesta na rok 2016
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Účasť na slávnostnej sv. omši pri príležitosti 6. výročia založenia Univerzitného pastoračného centra pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Štvrtok 22. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta
 • Pracovné stretnutie so zástupcom bankovej inštitúcie
 • Pracovné rokovania k modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
 • Účasť na Veľtrhu sociálnych aktivít 2015 v Trenčíne


 

Piatok 23. 10. 2015

 • Účasť na slávnostnom otvorení a odovzdaní cyklostojanov na 7. ZŠ v Trenčíne
 • Fotenie k rozhovoru pre týždenník TREND
 • Pracovné stretnutie k plánovanému podujatiu v meste

 

Pondelok 26. 10. 2015

 

 • Pracovné stretnutie s vedúcimi školských jedálni
 • Pracovné stretnutie k rozpočtu na rok 2016
 • Účasť na vyhodnotení florbalového turnaja žiakov 1.- 4.ročníka základných škôl Trenčín Florbal Cup 2015
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Utorok 27. 10. 2015

 • Pracovná porada primátora s investičným oddelením
 • Účasť na Štatutárnom kontrolnom dni spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
 • Účasť na panelovej diskusii Tatra Banky v Bratislave

 

Streda 28. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkami materských škôl mesta Trenčín


Štvrtok 29. 10. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

 

Piatok 30. 10. 2015

 • Účasť na pietnom akte Spomienky na zosnulých vojakov pri príležitosti Pamiatky zosnulých
 • Účasť na slávnostnom koncerte Komorného orchestra mesta Trenčín pri príležitosti 25. výročia jeho vzniku

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín