Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

VOS na prenájom nehnuteľnosti: Obchodné stánky v podchode pre peších Tatrapassage

Mesto Trenčín vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti: Obchodné stánky v podchode pre peších Tatrapassage

 

 Súťažné podmienky

 

 Fotodokumentácia

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín