Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

VOS na predaj nehnuteľnosti: Garáž na Ul. Rybárska

Mesto Trenčín vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľnosti: Garáž na Ul. Rybárska v Trenčíne

 

 Súťažné podmienky

 

 Územnoplánovacia informácia

 

 Regulatívy

 

 Fotodokumentácia

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín