Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

VOS na predaj nehnuteľnosti: byt č. 12 na Ul. Gen. M. R. Štefánika 418/74 v Trenčíne

Mesto Trenčín vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľnosti: byt č. 12 na Ul. Gen. M. R. Štefánika 418/74 v Trenčíne

 Súťažné podmienky

 Fotodokumentácia

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín