Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2015  

August

 

Pondelok 3. 8. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie ohľadne rekonštrukcie mosta na Ostrov v Trenčíne
 • Operatívne stretnutie so zástupcom primátora

 

Utorok 4. 8. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

 

Streda 5. 8. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia v meste
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora ohľadne projektov mesta

Štvrtok 6. 8. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Pracovné stretnutie ohľadne cirkevnej materskej školy
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Piatok 7. 8. 2015

 • Rozhovor pre internetový denník
 • Pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta ohľadne zmeny územného plánu

 

Pondelok 10. 8. 2015

 • Pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta a zástupcom primátora ohľadne projektu
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

 

Utorok 11. 8. 2015

 • Pracovné stretnutie k investičným akciám
 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

Streda 12. 8. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 13. 8. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Pracovné stretnutie ohľadne prebiehajúcich stavieb v meste

Piatok 14. 8. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 17. 8. 2015

 • Účasť na porade prednostu
 • Porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru ohľadne verejného obstarávania

 

Utorok 18. 8. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru stavebného, životného prostredia ohľadne železničného mosta
 • Služobná cesta Košice – pracovné rokovanie s primátorom mesta Košice

 

Streda 19. 8. 2015

 • Služobná cesta Košice
 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Trenčianske Teplice k budúcoročnému Art Fim Festu

 

Štvrtok 20. 8. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom IVSC Žilina
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického a prednostom MsÚ k rozpočtu
 • Účasť na výročnej členskej schôdzi Klubu dôchodcov Trenčín-Zlatovce

 

Piatok 21. 8. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie v Bratislave

Pondelok 24. 8. 2015

 • Porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Porada s prednostom ohľadom personálnych otázok
 • Pracovné stretnutie k investičným akciám mesta

Utorok 25. 8. 2015

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Prijatie zástupcov potenciálneho investora
 • Porada kancelárie primátora

Streda 26. 8. 2015

 • Porada k stavu mosta v Opatovej
 • Spomienková slávnosť k 71. výročiu vypuknutia SNP
 • Prijatie predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
 • Prijatie predstaviteľov Rotary clubu Trenčín

Štvrtok 27. 8. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovné stretnutia v Bratislave
 • Stretnutie s vedúcimi jedální jaslí, materských a základných škôl

Piatok 28. 8. 2015

 • Pracovné stretnutie k mostu v Opatovej
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Pondelok 31. 8. 2015 

 • Prijatie bývalých predstaviteľov mesta
 • Stretnutie s predsedom Komisie kultúry a cestovného ruchu

Utorok 1. 9. 2015 

 • Štátny sviatok

Streda 2. 9. 2015 

 • Otvorenie školského roka v ZŠ na Novomeského ulici
 • Otvorenie školského roka v Špeciálnej materskej škole
 • Zasadnutie krízového štábu
 • Pracovné stretnutie s viceprimátorom
 • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 3. 9. 2015 

 • Rokovanie k modernizácii železničnej trate
 • Porada k investičným akciám mesta
 • Rokovanie k výstavbe futbalového štadiónaPiatok 4. 9. 2015 

 • Prijatie končiaceho riaditeľa Johnson Controls International
 • Porada kancelárie primátora
 • Podpisovanie agendy primátora

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín