Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2015  

Júl

Streda 1. 7. 2015

 • Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • Tlačová konferencia
 • Pracovné stretnutie k festivalu Bažant Pohoda
 • Pracovné stretnutie so zástupcom náčelníka mestskej polície

 

Štvrtok 2. 7. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

 

Piatok 3. 7. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na slávnostnom otvorení výstavy „10 rokov v Pohode“ 

 

Pondelok 6. 7. 2015 

 

 • Účasť na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora

 

Utorok 7. 7. 2015 

 

 • Rokovanie s investorom v oblasti spracovania odpadu
 • Rokovanie s investorom – futbalový štadión

 

Streda 8. 7. 2015 

 • Rokovanie o štrukturálnych fondoch EÚ
 • Rokovanie s predsedom Komisie kultúry a cestovného ruchu
 • Rokovanie o dopravnej situácii v meste
 • Vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 9. 7. 2015 

 • Pracovná porada s viceprimátorom
 • Rokovanie s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na festivale Bažant Pohoda 2015


Piatok 10. 7. 2015 

 • Účasť na festivale Bažant Pohoda 2015

 

Pondelok 13. 7. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora ohľadne rekonštrukcie mosta na Ostrov v Trenčíne
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla Trenčín

 

Utorok 14. 7. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru

 

Streda 15. 7. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych vecí
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

 

Štvrtok 16. 7. 2015

 • Prijatie Michala Stehlíka – poďakovanie za záchranu 2 životov
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Rozhovor pre holandské noviny De Volkskrant

 

Piatok 17. 7. 2015

 • Prijatie dôchodcov mesta Kolárovo v rámci družobného partnerstva s Klubom dôchodcov Mierové námestie v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie so zástupcom bankovej inštitúcie
 • Sobášenie

 

 

Pondelok 20. 7. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora a hlavným architektom mesta
 • Vyhlásenie pre médiá

 

Utorok 21. 7. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Streda 22. 7. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave

 

Štvrtok 23. 7. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave

 

Piatok 24. 7. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

 

Pondelok 27. 7. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Utorok 28. 7. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície v Trenčíne
 • Otvorenie Trenčianskych historických slávností

 

Streda 29. 7. 2015

 • Pracovné rokovania so zástupcami ŽSR
 • Pracovné stretnutie ohľadne odpadového hospodárstva
 • Pracovné stretnutie ohľadne statickej dopravy v meste

Štvrtok 30. 7. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Rozhovor pre časopis .týždeň
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – operatívne záležitosti

Piatok 31. 7. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkami materských škôl v Trenčíne

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín