Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2015  

Jún

Pondelok 1. 6. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Účasť na vyhodnotení florbalového turnaja žiakov základných škôl O putovný pohár primátora mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora

Utorok 2. 6. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Účasť na workshope PHSR ohľadne priemyslu a podnikania

 

Streda 3. 6. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie k rekonštrukcii Mierového námestia
 • Pracovné stretnutie TVK, a.s.

 

Štvrtok 4. 6. 2015

 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne
 • Účasť na podujatí 1.TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SR
 • Neformálne stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

 

Piatok 5. 6. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Pondelok 8. 6. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne

Utorok 9. 6. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Účasť na slávnostnom klubovom stretnutí Rotary club Trenčín pri príležitosti 10. výročia založenia

Streda 10. 6. 2015

 • Účasť na diskusnom stretnutí „Vyjadri sa!“
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou ekonomického útvaru
 • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

Štvrtok 11. 6. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s veliteľom pozemných síl OS SR
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Piatok 12. 6. 2015

 • Operatívna porada kancelárie primátora
 • Účasť na slávnostnom aktíve bezpríspevkových darcov krvi

 

Pondelok 15. 6. 2015

 

 • Porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Prijatie účastníkov Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2015
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 16. 6. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie v Piešťanoch

 

Streda 17. 6. 2015

 • Vyjadrenie pre médiá
 • Pracovná porada ohľadne rekonštrukcie námestia
 • Pracovné stretnutie s prezidentom HK Štart 

 

Štvrtok 18. 6. 2015

 • Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – operatívne záležitosti

 

Piatok 19. 6. 2015

 • Účasť na slávnostnom odovzdávaní cien Detská osobnosť mesta Trenčín 2015
 • Účasť na pohrebe MUDr. Júliusa Činčára
 • Účasť na slávnostnom otvorení 23. ročníka ART FILM FESTU

 

Pondelok 22. 6. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na prezentácii prác študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 23. 6. 2015

 • Prijatie študentov Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne pri príležitosti získania 1.miesta v Celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou v poskytovaní prvej pomoci
 • Účasť na slávnostnom otvorení nového výrobného závodu Akebono Brake Slovakia s.r.o.
 • Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej polície

 

Streda 24. 6. 2015

 • Účasť na stretnutí koordinátorov, predsedov a podpredsedov žiackych školských rád základných škôl na území mesta Trenčín
 • Tlačová konferencia k rekonštrukcii mosta na Ostrov
 • Zasadnutie Rady starších
 • Účasť na záverečnej prierezovej diskusii „Identita, pamäť mesta a tradícia vs. nové trendy a vízia pre Trenčín“ v rámci prípravy Plánu rozvoja mesta

 

Štvrtok 25. 6. 2015

 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom TVK a.s.
 • Pracovné rokovanie v Piešťanoch
 • Prijatie detského folklórneho súboru Kornička pri príležitosti získania Zlatého pásma na celoštátnej súťaži a prehliadke detských folklórnych súborov Pod likavským hradom

 

Piatok 26. 6. 2015

 • Stretnutie s porotcom urbanistickej súťaže z Hannoveru
 • Zasadnutie komisie na prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín
 • Odovzdávanie ocenenia Hercova misia v rámci festivalu Art Film Fest 2015
 • Účasť na slávnostnom ukončení festivalu Art Film Fest 2015  

 

Pondelok 29. 6. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Prijatie bavorských predstaviteľov samosprávy a štátnej správy

Utorok 30. 6. 2015

 • Pracovné rokovanie v Bratislave
 • Neformálne stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín