Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2015  

Máj

Piatok 1. 5. 2015

 • Štátny sviatok

Pondelok 4. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 5. 5. 2015

 • Služobná cesta – Nízke Tatry

Streda 6. 5. 2015

 • Služobná cesta – Nízke Tatry

Štvrtok 7. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovná porada s vedúcimi útvarov ohľadne statickej dopravy

Piatok 8. 5. 2015

 • Štátny sviatok

Pondelok 11. 5. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie ohľadne odpadového hospodárstva
 • Deň otvorených dverí pre občanov
 • Neformálne pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 12. 5. 2015

 • Pracovné stretnutie ohľadne Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • Pracovné stretnutie s viceprimátorom
 • Pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov ohľadne statickej dopravy
 • Pracovné rokovanie ohľadne mestskej hromadnej dopravy


Streda 13. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Štatutárny kontrolný deň spoločnosti TVK, a. s.
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

Štvrtok 14. 5. 2015

 • Pracovné stretnutie o rekonštrukcii Hviezdy
 • Tlačová konferencia k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 • Rozhovor pre týždenník TREND

Piatok 15. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
 • Sobášenie mladomanželov
 • Účasť na besede s Pavlom Hamžíkom-Zemplínskym

Pondelok 18. 5. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 19. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s investičným oddelením k projektom mesta

Streda 20. 5. 2015

 • Zasadnutie Rady ZMOS, Bratislava

Štvrtok 21. 5. 2015

 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Účasť na podujatí Krok so sklerózou multiplex – Deň Nádeje

Piatok 22. 5. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave

Pondelok 25. 5. 2015

 

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 26. 5. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s prezidentom SFZ
 • Účasť na galaprograme ZUŠKA TRENČANOM

Streda 27. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie ohľadne futbalového štadióna
 • Fotenie pre týždenník TREND

Štvrtok 28. 5. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovné stretnutie s predsedom Finančnej a majetkovej komisie ohľadne zmluvy o odpadoch
 • Účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii
 • Účasť na 9. ročníku ASB GALA večera

Piatok 29. 5. 2015

 • Prijatie delegácie Asociácie rakúskych modrých baretov, členov združenia UN VETERAN Slovakia a veliteľa Pozemných síl OS SR
 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • Účasť na priateľskom stretnutí pri príležitosti osláv 50.výročia vzniku ZŠ Bezručova, Trenčín

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín