Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2015  

Apríl

Streda 1. 4. 2015

 • Účasť na slávnostnom otvorení 10.ročníka Trenčianskeho robotického dňa
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie k investičným akciám v meste
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva 

 

Štvrtok 2. 4. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestskej časti Juh
 • Pracovné stretnutie s dekanom Fakulty zdravotníctva TnUAD

 

Utorok 7. 4. 2015

 • Pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

 

Streda 8. 4. 2015

 • Stretnutie so zástupcami Ateliéru RAW
 • Pracovné stretnutia s poslancami mestského zastupiteľstva

 

Štvrtok 9. 4. 2015

 • Pracovná porada s viceprimátorom
 • Účasť na rokovaní Združenia K8 v Žiline

 

Piatok 10. 4. 2015

 • Účasť na rokovaní Združenia K8 v Žiline
 • Vybavovanie agendy primátora

 

Pondelok 13. 4. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • Rokovanie so starostom Trenčianskej Teplej
 • Účasť na zasadnutí Komisie kultúry

 

Utorok 14. 4. 2015

 • Pracovná porada s komunikačným oddelením
 • Účasť na oslavách 70. výročia oslobodenia mesta od fašizmu
 • Príprava na účasť v diskusii na TREND Business Afternoon

 

Streda 15. 4. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva TVK a. s. Trenčín
 • Pracovná porada k rozpočtu mesta

 

Štvrtok 16. 4. 2015 

 • Účasť na otvorení seminára „Obnova bytových domov, nevyhnutný predpoklad predĺženia ich životnosti a úspor energie“ v Trenčíne
 • Účasť na konferencii Trend Municipality

 

Piatok 17. 4. 2015

 • Účasť na konferencii Trend Municipality
 • Vybavovanie agendy primátora

 

Pondelok 20. 4. 2015

 

 • Pracovná porada primátora s vedúcim útvarov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

 

Utorok 21. 4. 2015

 

 • Pracovné stretnutie k majetku mesta
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu
 • Účasť na prezentácii básnickej zbierky MUDr. Františka Jaroša, CSc., v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov" vo Verejnej knižnici M. Rešetku

 

Streda 22. 4. 2015

 

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Stretnutie Rady starších
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

 

Štvrtok 23. 4. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami spoločností Johnson Controls a AU Optronics
 • Štatutárny kontrolný deň spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate

 

Piatok 24. 4. 2015

 • Prijatie družstiev starších žiakov, juniorov a dorastencov HK Dukla pri príležitosti dosiahnutia titulu Majster Slovenska v sezóne 2014/2015
 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava
 • Pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen

 

Pondelok 27. 4. 2015

 • Pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s autorizovaným architektom ohľadne urbanizmu a dopravy
 • Pracovné stretnutie – riešenie problému občana mesta


Utorok 28. 4. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Streda 29. 4. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 30. 4. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín