Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Členovia Komisie školstva MsZ v Trenčíne

Mgr. Ján Vojtek – predseda komisie, poslanec MsZ

Mgr. Ján Forgáč – zástupca primátora

Patrik Žák, BSBA – poslanec MsZ

Nadežda Andelová – odborník

Mgr. Anna Plachká – odborník

Garanti:

Mgr. Jozef Baláž – vedúci Útvaru školstva MsÚ TN

Mgr. Ľubica Kršáková – špecialista Útvaru školstva MsÚ TN

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín