Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2015  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

 

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, textová časť (zobrazí sa v novom okne)

  Zmena príjmov (zobrazí sa v novom okne)

  Zmena výdavkov (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín