Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2015  

Marec

Pondelok 2. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Porada kancelárie primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora - riešenie pracovného programu primátora

 

Utorok 3. 3. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Hella Slovakia Front - Lighting, s.r.o.
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej polície

 

Streda 4. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva Konštrukta Industry, a. s.
 • Pracovné stretnutie s primátorom Trenčianskych Teplíc


Štvrtok 5. 3. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave

 

Piatok 6. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Rokovanie Rady Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia

Pondelok 9. 3. 2015

 

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie ohľadne odovzdávania stavebných objektov stavby modernizácie železničnej trate
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Účasť na spoločnom zasadnutí Správnej a Dozornej rady n.f. Beňadik

 

Utorok 10. 3. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie k odpadovému hospodárstvu
 • Pracovné stretnutie ohľadne dotácie

 

Streda 11. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

 

Štvrtok 12. 3. 2015

 • Pracovné rokovanie k statickej dopravy v meste
 • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného kultúrneho podujatia v meste
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

 

Piatok 13. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Operatívna porada kancelárie primátora
 • Priateľské stretnutie so starostom obce Soblahov pri príležitosti jeho zvolenia do funkcie

 

Pondelok 16. 3. 2015

 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 17. 3. 2015

 • Pracovné rokovanie na Biskupskom úrade v Nitre
 • Pracovné rokovania v Bratislave 

 

Streda 18. 3. 2014

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov k rekonštrukcii Mierového námestia
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Rozlúčka s kronikárom mesta Trenčín Mgr. Jozefom Čerym pri príležitosti odchodu do dôchodku

 

Štvrtok 19. 3. 2014

 • Pracovné rokovanie v Bratislave

 

Piatok 20. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s potenciálnym investorom
 • Pracovné rokovanie ohľadne odpadového hospodárstva

 

 

Pondelok 23. 3. 2015

 • Účasť na výročnej členskej schôdzi Združenia kresťanských seniorov
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Utorok 24. 3. 2015

 • Obhliadka stavebných objektov modernizácie železničnej trate
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Streda 25. 3. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho – pripomienky k návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní
 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k programu primátora
 • Slávnostný obed s predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky pri príležitosti výjazdového rokovania Vlády Slovenskej republiky
 • Účasť na slávnostnom otvorení Mosta I/61 v Trenčíne

 

Štvrtok 26. 3. 2015

 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Přerov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom Rozvojovej banky Rady Európy
 • Pracovné rokovania v Bratislave

 

Piatok 27. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Slávnostné oceňovanie úspešných pedagógov mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych vecí
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu

 

Pondelok 30. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Utorok 31. 3. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • Vyjadrenie pre médiá
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestskej časti Sever

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín